Nhà máy chè Cầu Đất Farm

0 VND
Xuất xứ: Cầu Đất Farm Đà Lạt Nguồn cung cấp ổn định, chiết khấu tốt

Nhà máy chè được xây dựng vào năm 1927 vẫn còn hoạt động đến ngày nay

Hình ảnh nông sản tại Cầu Đất Farm

Nhận diện thương hiệu Cầu Đất Farm

  • shiper
  • boxtype
  • boxtype
  • boxtype
  • stamp
  • stamp
  • stamp
  • stamp
  • stamp

Khách hàng mua Nhà máy chè Cầu Đất Farm thường chọn thêm:

Không tìm thấy sản phẩm nào