Hồ Dương Quang Minh [en]

Barista
 • en=========
 • Số năm kinh nghiệm: 8 năm
 • Tuổi: 1988
 • Nơi làm việc hiện tại: Cầu Đất Farm Coffee
 • Các giải thưởng trong ngành: 

Champion Việt Nam Barista Competition VBC 2015

2nd Vietnam Barista Championship VNBC 2016

 

Milestones in the profession


 • Time

  Barista

  en=Chuỗi hệ thống quán cà phê Trung Nguyên


 • Time

  Barista Trainer và Quality Control

  Chuỗi hệ thống quán cà phê Trung Nguyên


 • Time

  Specialty Coffee Shin Coffee


 • Time

  Cầu Đất Farm Coffee

MEMORIAL MISSION OF CAREER