Cùng nông dân phát triển bền vững tại vùng nguyên liệu Cầu Đất - Đà Lạt

0 VND
Xuất xứ: Cầu Đất Farm Đà Lạt Nguồn cung cấp ổn định, chiết khấu tốt

Sở hữu hơn 70ha trồng cà phê tại Cầu Đất - Đà Lạt, chúng tôi cùng liên kết với hơn 20 nông hộ tại đây xây dựng và phát triển cà phê bền vững

Hình ảnh nông sản tại Cầu Đất Farm

Nhận diện thương hiệu Cầu Đất Farm

  • shiper
  • boxtype
  • boxtype
  • boxtype
  • stamp
  • stamp
  • stamp
  • stamp
  • stamp

Khách hàng mua Cùng nông dân phát triển bền vững tại vùng nguyên liệu Cầu Đất - Đà Lạt thường chọn thêm:

Không tìm thấy sản phẩm nào