Chào bạn, bạn cần Farm hỗ trợ gì ạ !!!

CẦU ĐẤT FARM - NÔNG TRẠI TRÀ VÀ CÀ PHÊ TỪ 1927