Tour Du Lịch
Cầu Đất Farm - Nông trại Trà và Cà Phê từ năm 1927
Tinh hoa từ độ cao 1650m