• Thủ kho Nam - Đức Trọng
  Tuyển dụng

  Thủ kho Nam - Đức Trọng

  Cầu Đất Farm tự hào mang lại nguồn nông sản chất lượng với hương vị tươi ngon đặc trưng của vùng đất cao nguyên xanh. Cùng với đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết đã gửi gắm vào từng cá...

 • Quản Đốc Xưởng Sơ Chế – Đức Trọng
  Tuyển dụng

  Quản Đốc Xưởng Sơ Chế – Đức Trọng

  Cầu Đất Farm tự hào mang lại nguồn nông sản chất lượng với hương vị tươi ngon đặc trưng của vùng đất cao nguyên xanh. Cùng với đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết đã gửi gắm vào từng cá...

 • Phụ trách đóng gói – Đà Lạt
  Tuyển dụng

  Phụ trách đóng gói – Đà Lạt

  Cầu Đất Farm tự hào mang lại nguồn nông sản chất lượng với hương vị tươi ngon đặc trưng của vùng đất cao nguyên xanh. Cùng với đội ngũ nhân viên trẻ đầy nhiệt huyết đã gửi gắm vào từng cá...