Hình ảnh sản phẩm tại nông trại

Ảnh Mẫu Dưa chuột 1

Ảnh Mẫu Dưa chuột 1

Dưa leo xanh đều màu, kích cỡ đều nhau xuông...