Hình ảnh sản phẩm tại nông trại

Ảnh mẫu dưa chuột 3

Quả chứa tới 90% là nước, chứa nhiều loại Vitamin cần thiết

Mời bạn thảo luận

Tin bài khác