Hình ảnh sản phẩm tại nông trại

Ảnh mẫu dưa chuột 2

Hình dáng đẹp, vỏ xanh sáng, cùi dày, ít hạt, giòn, ngọt

Mời bạn thảo luận

Tin bài khác