Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hành chính nhân sự2. Địa điểm làm việc: Nhà máy Sản xuất - Lô 21-23 Đường số 8, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ ...

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự