Phụ trách đóng gói – Đà Lạt

Vị trí tuyển dụng: Phụ trách đóng gói – Đà Lạt Địa điểm làm việc: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng Mức lương: 5,000,000 -7...

Phụ trách đóng gói – Đà Lạt