Nhân Viên Sales – Marketing Du Lịch - Đà Lạt

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Sales – Marketing du lịch - Đà Lạt2. Địa điểm làm việc: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng3....

Nhân Viên Sales – Marketing Du Lịch - Đà Lạt

Nhân Viên IT – Cầu Đất, Đà Lạt

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên IT – Cầu Đất, Đà Lạt2. Địa điểm làm việc: KDL Cầu Đất Farm, Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồ...

Nhân Viên IT – Cầu Đất, Đà Lạt

Kỹ Sư Nông Nghiệp - Agronomist

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Nông Nghiệp - Agronomist2. Địa điểm làm việc: Cầu Đất Farm, Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng3....

Kỹ Sư Nông Nghiệp - Agronomist