TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Kiểm tra chi phí - doanh thu của các bộ phận- Giải trình, cung cấp số liệu cho kế toán tổng hợp - kế toán trưởng- Kiểm tra thao tá...

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

THƯ KÍ GIÁM ĐỐC

Vị trí tuyển dụng: Thư ký giám đốc Địa điểm làm việc: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Mức lương: 6,000,000 -8,000,000 Mô tả công...

THƯ KÍ GIÁM ĐỐC