CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên nhân sự Địa điểm làm việc: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Mức lương: 7,000,000- 10,000,0000 Mô t...

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ

THƯ KÍ GIÁM ĐỐC

Vị trí tuyển dụng: Thư ký giám đốc Địa điểm làm việc: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, Lâm Đồng Mức lương: 6,000,000 -8,000,000 Mô tả công...

THƯ KÍ GIÁM ĐỐC