Cầu Đất Farm - TP.HCM

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 1. MỨC LƯƠNG: 12,000,000 – 15,000,000đ
 2. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 313 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM
 3. CÔNG VIỆC:
 • Quản lý bảng cân đối tài khoản, đảm bảo việc lập bảng cân đối tài khoản đáp ứng đầy đủ chuẩn mực kế toán, văn bản hướng dẫn cơ quan thuế.
 • Kiểm tra và đối chiếu số dư trên bảng cân đối tài khoản hàng tháng, quí, năm
 • Kiểm tra và phân loại hạch toán nghiệp vụ phát sinh đúng khoản mục và tài khoản kế toán
 • Quản lý và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ TSCĐ, phân bổ, trích trước chi phí
 • Xoát xét hồ sơ thanh toán, tạm ứng nhân viên, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ…
 • Hàng tháng lập bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối tài khoản và báo cáo tài chính
 • QUẢN LÝ NHÂN SỰ:
 • Tuyển dụng và đề xuất tuyển dụng theo sơ đồ tổ chức đã được phê duyệt
 • Tổ chức và kiểm soát công việc, hiệu quả công việc của nhân viên
 • Đào tạo và phát triển nhân viên, đề xuất các chương trình đào tạo phát triển nhân viên
 • Đề xuất khen thưởng và xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm
 • CHỨC NĂNG KHÁC:
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
 1. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
 • Kinh nghiệm 4 năm và có cấp bậc tương đương trở lên
 • Kinh nghiệm thị trường bán lẻ là lợi thế
 • Kinh nghiệm thiết lập qui trình là lợi thế
 1. KỸ NĂNG
 • Quản lý thời gian
 • Làm việc nhóm, triển khai công việc theo nhóm
 • Giao tiếp tốt
 • Phân tích kinh doanh
 1. HỌC VẤN
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp
 1. VI TÍNH:
 • Sử dụng Oracle là lợi thế
 • Sử dụng thành thạo excel
Mời bạn thảo luận

Tin bài khác