IT Helpdesk

Mức lương: 7,000,000đ - 10,000,000đĐịa điểm làm việc: 313 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP HCMMô tả công việc:Quản lý hệ thống, xử lý lỗ...

IT Helpdesk

NHÂN VIÊN THU NGÂN

MỨC LƯƠNG: 5,000,000đ – 7,000,000đĐỊA ĐIỂM: 313 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp.HCM CÔNG VIỆC:Tính tiền nhanh chóng và chính xácTốt nghiệp từ THPT trở ...

NHÂN VIÊN THU NGÂN

KẾ TOÁN CỬA HÀNG

MỨC LƯƠNG: 5,000,000đ – 8,000,000đ ĐỊA ĐIỂM: 313 Nguyễn Thị Thập. Quận 7, Tp.HCM CÔNG VIỆC:Quản lý nghiệp vụ kế toán bán hàng siêu thịQuản lý nghiệ...

KẾ TOÁN CỬA HÀNG

TRƯỞNG CA – GIÁM SÁT

MỨC LƯƠNG: 6,000,000đ – 9,000,000đĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 313 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Tp.HCM CÔNG VIỆC:     QUAN HỆ KHÁCH HÀNGTìm hiểu thói quen người ...

TRƯỞNG CA – GIÁM SÁT

KẾ TOÁN THANH TOÁN

MỨC LƯƠNG: 7,000,000 – 10,000,000đĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 313 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCMCÔNG VIỆC:Quản lý công nợ theo từng nhà cung cấp...

KẾ TOÁN THANH TOÁN

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MỨC LƯƠNG: 12,000,000 – 15,000,000đĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 313 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Quận 7, Tp.HCMCÔNG VIỆC:Quản lý bảng cân đối tài khoản, đảm b...

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

STORE MANAGER

SỐ LƯỢNG: 1MỨC LƯƠNG: 15,000,000đ - 18,000,000đĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 313 Nguyễn Thi Thập, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCMNHIỆM VỤ:Phụ trách các hoạt động của s...

STORE MANAGER