Nhân Viên QC – Đức Trọng

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên QC2. Địa điểm làm việc: Hợp tác xã PN, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng3. Mức lương: 6,000,000 đ ~ 8,000,...

Nhân Viên QC – Đức Trọng

Quản Đốc Xưởng Sơ Chế – Đức Trọng

1. Vị trí tuyển dụng: Quản Đốc Xưởng Sơ Chế Rau Củ Quả2. Địa điểm làm việc: Hợp tác xã PN, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng3. Mức lương: ...

Quản Đốc Xưởng Sơ Chế – Đức Trọng

Quản Đốc Xưởng Sơ Chế

Vị trí tuyển dụng: Quản Đốc Xưởng Sơ Chế Rau Củ Quả Địa điểm làm việc: Hợp tác xã PN, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Mức lương: 12,000,...

Quản Đốc Xưởng Sơ Chế