Rau

Cầu Đất Farm đồng hành cùng nông hộ liên kết

Phát triển nền nông nghiệp bền vững là một quá trình kết hợp giữa sự hỗ trợ của Quốc Gia - Doanh Nghiệp - Nông dân. Tại Cầu Đất Farm, chúng tôi tập trung nghiên cứu và phát triển công nghệ cao; từ đó hỗ trợ người nông dân làm thật tốt công việc của họ.Để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của Cầu Đất Farm luôn đồng hành với các nông hộ liên kết, hỗ trợ các nông hộ từ việc lựa chọn giống cây, kỹ thuật trồng trọt và thu hoạch. Ngoài ra, đội ngũ kỹ sư thường xuyên tổ chức thăm nông hộ và luôn sẳn sàng giải đáp


Toàn bộ hệ thống trồng cùa Cầu Đất Farm & mô hình liên kết áp dụng quy trình chặt chẽ, được kiểm soát theo tiêu chuẩn VietGap với sự giám sát chặt chẽ của các kĩ sư nông nghiệp Cầu Đất Farm.


Đến giai đoạn thu hoạch, kĩ sư CDF kết hợp cùng nông dân kiểm tra chất lượng nông phẩm mỗi tuần.


Đội ngũ kỹ sư Cầu Đất Farm luôn sẳn sàng giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỹ thuật cho nông hộ.

Mời bạn thảo luận

Tin bài khác