Chào bạn, bạn cần Farm hỗ trợ gì ạ !!!

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH


 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa Tulip
 • Daffodil /ˈdafədɪl/: Hoa Thủy Tiên Vàng
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊə/: Hoa Hướng Dương
 • Rose /Rəʊz/: Hoa Hồng
 • Lavender /'Lævində/: Hoa Oải Hương
 • Hydrangea /Hai'dreindʒə/: Hoa Cẩm Tú Cầu
 • Daisy /ˈdeɪzi/: Cúc Họa Mi (Cúc Dại)
 • Chrysanthemum /Krɪˈsanθɪməm/: Hoa Cúc
 • Lily /ˈlɪli/: Hoa Loa Kèn
 • Waterlily /ˈwɔːtə ˈlɪli/: Hoa Súng
 • Lotus /'loutəs/: Hoa Sen
 • Stocks /stɔks/: Hoa Phi Yến
 • Jasmine /'dʒæsmin; 'dʒæzmən/: Hoa Lài (Hoa Nhài)
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: Hoa Lan
 • Peony /'piəni/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dandelion /ˈdandɪlʌɪən/: Hoa Bồ Công Anh
 • Carnation /Kɑːˈneɪʃən/: Hoa Cẩm Chướng
 • Gerbera /'Gɜrbərə/: Hoa Đồng Tiền
 • Gypsophila /dʒɪp'sɒfɪlə/: Hoa Baby
 • Cherry Blossom /ˈtʃɛri ˈblɒsəm/: Hoa Anh Đào
 • Mickey Mouse Plant /’miki maus pla:nt/: Hoa Mai
 • Hibiscus /hi'biskəs/: Hoa Dâm Bụt
 • Bougainvillaea /ˌbuːɡənˈvɪlɪə/: Hoa Giấy
 • Anthurium /ænˈθʊəriəm/: Hoa Hồng Môn
 • Gladiolus /ˌɡlædɪˈəʊləs/: Hoa lay Ơn
 • Camellia /kə’mi:ljə/: Hoa Trà
 • Tuberose /’tju:bərouz/: Hoa Huệ
 • Marigold /’mærigould/: Hoa Vạn Thọ
 • Peony Flower /’pi:əni ‘flauə/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dahlia /’deiljə/: Hoa Thược Dược


Cùng học tiếng anh qua các hình ảnh sau đây:
HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN ĐẾN CẦU ĐẤT FARM

HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN ĐẾN CẦU ĐẤT FARM

1. Cách đi & phương tiện đường đi đồi chè...

MỨC ĐỘ SANG CHẢNH CỦA NGƯỜI UỐNG TRÀ VIỆT NAM

MỨC ĐỘ SANG CHẢNH CỦA NGƯỜI UỐNG TRÀ VIỆT NAM

Trà tươi vốn là thức uống quen thuộc đối với...

“BẮT” TREND UỐNG TRÀ CỦA GIỚI TRẺ VIỆT

“BẮT” TREND UỐNG TRÀ CỦA GIỚI TRẺ VIỆT

Giờ đây, càng có nhiều bạn trẻ đã chọn trà...

TINH HOA TRONG NGHỆ THUẬT THƯỞNG TRÀ CẦU ĐẤT FARM.

TINH HOA TRONG NGHỆ THUẬT THƯỞNG TRÀ CẦU ĐẤT FARM.

Trà là một trong những giá trị được những con...

PHONG CÁCH UỐNG TRÀ CỦA NGƯỜI VIỆT

PHONG CÁCH UỐNG TRÀ CỦA NGƯỜI VIỆT

Phong cách uống trà của Việt Nam không hề bị...

CẦU KỲ NHƯ CÁCH NGƯỜI HÀ NỘI XƯA THƯỞNG TRÀ

CẦU KỲ NHƯ CÁCH NGƯỜI HÀ NỘI XƯA THƯỞNG TRÀ

Trong nghệ thuật ướp trà này, trà mạn hảo được...

5 YẾU TỐ LÀM NÊN 1 ẤM TRÀ NGON

5 YẾU TỐ LÀM NÊN 1 ẤM TRÀ NGON

Trà không chỉ là đồ uống khởi đầu một ngày...

10 LỢI ÍCH BẤT NGỜ CỦA TRÀ OLONG

10 LỢI ÍCH BẤT NGỜ CỦA TRÀ OLONG

Trà oolong loại trà giàu hương được sử dụng nhiều...

Trở thành đại lý của farm ngay hôm nay