Chào bạn, bạn cần Farm hỗ trợ gì ạ !!!

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH


 • Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa Tulip
 • Daffodil /ˈdafədɪl/: Hoa Thủy Tiên Vàng
 • Sunflower /ˈsʌnflaʊə/: Hoa Hướng Dương
 • Rose /Rəʊz/: Hoa Hồng
 • Lavender /'Lævində/: Hoa Oải Hương
 • Hydrangea /Hai'dreindʒə/: Hoa Cẩm Tú Cầu
 • Daisy /ˈdeɪzi/: Cúc Họa Mi (Cúc Dại)
 • Chrysanthemum /Krɪˈsanθɪməm/: Hoa Cúc
 • Lily /ˈlɪli/: Hoa Loa Kèn
 • Waterlily /ˈwɔːtə ˈlɪli/: Hoa Súng
 • Lotus /'loutəs/: Hoa Sen
 • Stocks /stɔks/: Hoa Phi Yến
 • Jasmine /'dʒæsmin; 'dʒæzmən/: Hoa Lài (Hoa Nhài)
 • Orchid /ˈɔːkɪd/: Hoa Lan
 • Peony /'piəni/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dandelion /ˈdandɪlʌɪən/: Hoa Bồ Công Anh
 • Carnation /Kɑːˈneɪʃən/: Hoa Cẩm Chướng
 • Gerbera /'Gɜrbərə/: Hoa Đồng Tiền
 • Gypsophila /dʒɪp'sɒfɪlə/: Hoa Baby
 • Cherry Blossom /ˈtʃɛri ˈblɒsəm/: Hoa Anh Đào
 • Mickey Mouse Plant /’miki maus pla:nt/: Hoa Mai
 • Hibiscus /hi'biskəs/: Hoa Dâm Bụt
 • Bougainvillaea /ˌbuːɡənˈvɪlɪə/: Hoa Giấy
 • Anthurium /ænˈθʊəriəm/: Hoa Hồng Môn
 • Gladiolus /ˌɡlædɪˈəʊləs/: Hoa lay Ơn
 • Camellia /kə’mi:ljə/: Hoa Trà
 • Tuberose /’tju:bərouz/: Hoa Huệ
 • Marigold /’mærigould/: Hoa Vạn Thọ
 • Peony Flower /’pi:əni ‘flauə/: Hoa Mẫu Đơn
 • Dahlia /’deiljə/: Hoa Thược Dược


Cùng học tiếng anh qua các hình ảnh sau đây:
15 CÔNG DỤNG THẦN KỲ CỦA TRÀ XANH

15 CÔNG DỤNG THẦN KỲ CỦA TRÀ XANH

Trà xanh từ lâu được xem là một thức uống...

TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ

TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ VÀ BÁN LẺ

Vị trí đăng tuyển: Trưởng bộ phận Dịch vụ và...

HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN ĐẾN CẦU ĐẤT FARM

HƯỚNG DẪN DI CHUYỂN ĐẾN CẦU ĐẤT FARM

Với các bạn trẻ đã đi Đà Lạt nhiều lần...

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ LẠT THÁNG 8

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ LẠT THÁNG 8

Thời tiết Đà Lạt tháng 8/2019 xuất hiện những cơn...

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ LẠT TRONG 7 NGÀY TỚI

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ LẠT TRONG 7 NGÀY TỚI

Thời tiết Đà Lạt thường rất đẹp vào những tháng...

12 CÔNG DỤNG CỦA TRÀ ĐEN MÀ BẠN CHƯA BIẾT

12 CÔNG DỤNG CỦA TRÀ ĐEN MÀ BẠN CHƯA BIẾT

Với người tiêu dùng có độ am hiểu hoặc thích...

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHA CHẾ 10 LOẠI TRÀ NGON TẠI NHÀ

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHA CHẾ 10 LOẠI TRÀ NGON TẠI NHÀ

Công thức pha chế đồ uống quan trọng không kém...