Hoa

TÊN MỘT SỐ LOÀI HOA BẰNG TIẾNG ANH

Tulip /ˈtjuːlɪp/: Hoa TulipDaffodil /ˈdafədɪl/: Hoa Thủy Tiên VàngSunflower /ˈsʌnflaʊə/:...

HOA DÃ QUỲ - WILD SUNFLOWERS

HOA DÃ QUỲ - WILD SUNFLOWERS

Tên tiếng anh của hoa Dã Quỳ là WILD SUNFLOWERS.Hoa...

Ý tưởng làm vòng treo trang trí từ sen đá

Với vô vàn những loại sen đá bé nhỏ khác...