TOÀN CẢNH NÔNG TRẠI CẦU ĐẤT FARM

Vùng nguyên liệu tạo ra những búp trà tuyệt hảo
Điểm dừng chân lý tưởng đem đến cho bạn những trải nghiệm tốt nhất

Trường Thọ, Trạm Hành,
Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.

SẢN PHẨM TỪ NÔNG TRẠI